User reviews

Annonymous

11-Nov-2016


Szia Kriszta!Bol­dog szns­le­té¼Â­Ãa­pot! Csak ismé­telni tud­nám az elÅ‘t­tem szó­ló­kat.. Örülök, hogy rád talál­tam, min­dig élve­zet­tel olva­som a bejegy­zé­se­i­det, vala­hogy min­dig Pont beta­lál­nak nálam További jó mun­kát!Ãœdv. Csilla